Tomelilla Motorklubb

TOMELILLA MOTORKLUBB

Svampastugan     
273 97 Tomelilla     
Tel:    0417-100 27
E-post    info@tomelillamk.com
Orgnr: 838800-3264            Bankgiro: 591-7323    www.tomelillamk.com
Svampacampingen     
Tel Jennie:    076-1996890
Tel Linda:   070-4696910
STYRELSEN     
Ordförande    
Martin Larsson    
1 Vice ordförande    
Berne Svensson   070-5552957
2 Vice ordförande    
Håkan Berg   073-3362602
Kassör    
Leif Holmqvist   0766-365912
Styrelseledamöter    
 Julia Jönsson    0723-631747
Mattias Nilsson   070-1757858
Tonnie Buhre   0707-555974
     
Styrelsesuppleanter  

 

Magnus Bendroth   070-6857004
Sandra Wåhlin Andersson   070-9541395
 Åsa Paulsson   070-3625552
Kommittéer     
     
Folkrace-kommittén     
Marcus Lennartsson (Sammankallande)   0739-500918
Martin Larsson     
Mattias Nilsson   0701-757858
Berne Svensson   070-5552957
Magnus Bendroth   070-6857004
Jimmy Hörberger   0702520594
Jonathan Eriksson   070-4790548
Ola Schön   070-8349342
Gert-Göran Persson   070-6472800
Julia Jönsson   072-3631747
Susanne Persson   076-1655515

Leif Andersson

Paul Persson

 

0414-51177

076-1094364

Rallycross-kommittén     
Kjell-Åke Hellkvist (sammankallande)   0705-101178
Tonnie Buhre   0707-555974
Rasmus Berggren    076-6265511
Rikard "Lilllen" Persson    070-5859363
Carina Persson   070-7161445
Evert Nilsson   070-3650499
     
Motocross & Bankommittén      
Janndy Paulsson    0705-911592
Patrik Karlsson    
Roger Wåhlin    070-5302587
 Billy Didold    070-2454490
 Per Svensson    072-3222365
 Rolf Mårtensson    070-6945255
 Lennart Andersson   070-6065219 
     
RallyKommittén     
Tore Hansson (Sammankallande)    0702-471149 
Bengt-Ronny Svensson    070-2016198
Kjell-inge Erlandsson    0417-12453
Ola Schön   070-8349342
     
Radiostyrd Bilsport    
Marcus Nilsson    070-5557042
Håkan Berg     073-3362602
Krister Arvidsson   073-0414407
Mårten Källgren    070-5645258
Peter Larsson    070-5479353
     
KioskKommittén     
Yvonne Nilsson   0417-10057
Roland Bäckman     
Marina Bäckman     

 

Miljö

Fredrik Linné

   
Valberedningen          
Linda Svensson (Sammankallande)   070-4417481      
Tina Lennartsson   070-7678510